Misja

Nasza misja

Mentoring | Inicjatywa | Rezultat | Pasja

Mentoring

Zawodowstwo

Wykorzystujemy wiedzę zdobytą w ponad 10 letniej praktyce zawodowej. Stale doskonalimy własne umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty. Cały czasie uczymy się poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, także podczas kontroli, audytów – tak zdobyta wiedzę wykorzystujemy w praktyce  zawodowej

budowanie relacji

Dbamy o kontakty i efektywną współpracę. Nawiązujemy i budujemy dobre relacje. Pozyskujemy zaufanie i wsparcie współpracowników.

dzielenie się wiedzą

 

Przekazujemy praktyczną wiedzę w sposób użyteczny, tym samym ułatwiamy realizację zadań zawodowych. Dokumentacja przez nas przygotowywana zawiera samą  esencję – minimum treści i maksimum informacji, a szkolenia prowadzimy w sposób warsztatowy i   dostosowany do potrzeb firmy.

Inicjatywa

Innowacyjność

Wykazujemy się kreatywnością w myśleniu oraz zachowaniu. Szukamy nowych możliwości i znajdujemy rozwiązania.

Samodzielność

Odważnie mierzymy się z wyzwaniami i sami wyznaczamy sobie zadania do realizacji. Skutecznie i samodzielnie realizujemy zadania bez szczegółowych wytycznych. Efektywnie wykorzystujemy czas pracy – zgodnie z wymaganiami oraz własnymi możliwościami.

motywowanie

Budujemy zaangażowanie i pozytywne nastawienie pracowników do bezpieczeństwa pracy i zagadnień związanych ze zdrowiem.

Rezultat

Administrowanie

Prowadzimy dokumentację zgodnie z wymogami formalnymi. Posiadamy dobrą orientację w przepisach i dobrych praktykach, co pozwala nam wykonywać zadania na wysokim poziomie.  Gromadzimy oraz zapewniamy wymianę informacji umożliwiająca efektywną organizację pracy – wszystkie dokumenty, które przygotowujemy są dostępne dla naszych Klientów w chmurze.

Sumienność

Określamy cele operacyjne, zadania do wykonania, niezbędne zasoby do ich wykonania oraz sposoby ich realizacji. Dążymy do osiągania wyznaczonych celów- dbamy o szczegóły i angażujemy się w działania ukierunkowane na kończenie zadań w wyznaczonym terminie.

Prewencja

Tworzymy plany poprawy na podstawie prowadzonych przeglądów bhp. Analizujemy dane i wyciągamy wnioski- dzielimy się nimi, sygnalizując zauważone nieprawidłowości. Podejmujemy działania ukierunkowane na doskonalenie bezpieczeństwa pracy.

Pasja

Otwartość

Zmieniamy siebie. Zmianę postrzegamy jako wyzwanie i nowe możliwości – aktywujemy jej potrzebę i aktywnie ją kształtujemy.

dynamizm

Utrzymujemy  stan wewnętrznej mobilizacji. Działamy sprawnie i z energią. Mamy pozytywne nastawienie do pracy oraz wychodzimy naprzeciw trudnościom i szukamy nowych wyzwań.

autentyczność

Nasza postawa jest prawdziwa – pracujemy z przekonaniem, że bezpieczeństwo i zdrowie dotyczy zarówno życia zawodowego jak i prywatnego.