Misja

Nasza misja

Mentoring | Inicjatywa | Rezultat | Pasja

Mentoring

Dzielenie się wiedzą

Przekazujemy praktyczną wiedzę w sposób użyteczny, tym samym ułatwiamy realizację zadań zawodowych. Dokumentacja przez nas przygotowywana zawiera samą  esencję – minimum treści i maksimum informacji, a szkolenia prowadzimy w sposób warsztatowy i   dostosowany do potrzeb firmy.

Analityczne myślenie

Analizujemy dane i wyciągamy wnioski. Dzielimy się nimi, sygnalizując zauważone nieprawidłowości. Rozumiemy złożone sytuacje i relacje.

Wiedza zawodowa

Wykorzystujemy wiedzę zdobytą w ponad 10 letniej praktyce zawodowej. Cały czasie uczymy się poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, także podczas kontroli, audytów – tak zdobyta wiedzę wykorzystujemy w praktyce. Posiadamy dobrą orientację w przepisach i dobrych praktykach, co pozwala nam wykonywać zadania na wysokim poziomie.

Inicjatywa

Innowacyjność

Wykazujemy się kreatywnością w myśleniu oraz zachowaniu. Szukamy nowych możliwości i znajdujemy rozwiązania.

Samodzielność

Odważnie mierzymy się z wyzwaniami i sami wyznaczamy sobie zadania do realizacji. Skutecznie i samodzielnie realizujemy zadania bez szczegółowych wytycznych. Efektywnie wykorzystujemy czas pracy – zgodnie z wymaganiami oraz własnymi możliwościami.

Planowanie podejmowanie decyzji

Określamy cele operacyjne, zadania do wykonania, niezbędne zasoby do ich wykonania oraz sposoby ich realizacji. Podejmujemy właściwe decyzje na podstawie posiadanych danych i przesłanek.

Rezultat

Administrowanie

Prowadzimy dokumentację zgodnie z wymogami formalnymi. Gromadzimy oraz zapewniamy wymianę informacji umożliwiająca efektywną organizację pracy – wszystkie dokumenty, które przygotowujemy są dostępne dla naszych Klientów w chmurze.

Sumienność

Tworzymy plany poprawy na podstawie powadzonych przeglądów bhp. Dbamy o szczegóły i angażujemy się w działania ukierunkowane na kończenie zadań w wyznaczonym terminie.

Pasja

Motywowanie

Budujemy zaangażowanie i pozytywne nastawienie pracowników do bezpieczeństwa pracy i zagadnień związanych ze zdrowiem.

Rozwój zawodowy

Stale doskonalimy własne umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty.

Dążenie do rezultatów

Dążymy do osiągnięcia wyznaczonych celów. Podejmujemy działania ukierunkowane na doskonalenie bezpieczeństwa pracy. Mamy pozytywne nastawienie do pracy oraz wychodzimy naprzeciw trudnościom i szukamy nowych wyzwań.